Hushållsavfall, mängd

Hushållsavfall kg per invånare

Nyckeltalet visar mängd hushållsavfall per invånare. Sundsvall jämförs med medelvärde för riket.

Hushållsavfall kg per invånare
Färgruta Sundsvall
Färgruta Riket
Datakälla: Avfall sverige Reko Sundsvall
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2008
Senaste värdet:423 kg/inv (2019)
Utgångsvärde:453,9 kg/inv (2008)
Målvärde:446,5 kg/inv (2020)

Kommentar

Diagrammet visar att Sundsvall under en tid har producerat en mängd hushållsavfall som är ungefär i samma storleksordning som medeltal för riket. Avfallsmängderna har ökat mellan 2012 och 2015, men för åren 2016 -2018 är avfallsmängderna nere på ungefär samma nivå som 2012 och för 2019 är mängden hushållsavfall per invånare dygt 20 kg mindre per person jämfört med 2012.Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00