Hushållsavfall, mängd

Hushållsavfall kg per invånare

Nyckeltalet visar mängd hushållsavfall per invånare. Sundsvall jämförs med medelvärde för riket.

Hushållsavfall kg per invånare
Färgruta Sundsvall
Färgruta Riket
Datakälla: Avfall sverige Reko Sundsvall
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2008
Senaste värdet:432 kg/inv (2017)
Utgångsvärde:453,9 kg/inv (2008)
Målvärde:446,5 kg/inv (2020)

Kommentar

Diagrammet visar att Sundsvall under en tid har producerat en mängd hushållsavfall som är ungefär i samma storleksordning som medeltal för riket. Avfallsmängderna har ökat mellan 2012 och 2015, men men för 2016 och 2017 är avfallsmängderna nu nere på ungefär samma nivå som 2012.

Minskningen föklaras till viss del av att mängden grovavfall minskat, här är förklaringen sannolikt att mer gått till återbruk eftersom större mängder har lämnats till Erikshjälpen jämfört med tidigare år.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00