Hushållsavfall, avfallsfraktioner

Antal ton hushållsavfall per avfallskategori.

Nyckeltalet visar totalt antal ton hushållsavfall i Sundsvall per år. Avfallet är uppdelat i kategorier i enlighet med Sveriges ekokommuners nyckeltal.

Mätområde Datum Värde
Totalt 2011 42850
Totalt 2012 41001
Totalt 2013 43188
Totalt 2014 45350
Totalt 2015 46417
Totalt 2016 43565
Totalt 2017 41285
Totalt 2018 45887
Totalt 2019 44646
Kärl-och säckavfall 2011 22424
Kärl-och säckavfall 2012 22219
Kärl-och säckavfall 2013 20749
Kärl-och säckavfall 2014 20526
Kärl-och säckavfall 2015 20471
Kärl-och säckavfall 2016 19611
Kärl-och säckavfall 2017 18748
Kärl-och säckavfall 2018 19627
Kärl-och säckavfall 2019 18804
Grovavfall 2011 11862
Grovavfall 2012 10842
Grovavfall 2013 14634
Grovavfall 2014 17489
Grovavfall 2015 18179
Grovavfall 2016 16579
Grovavfall 2017 16037
Grovavfall 2018 18611
Grovavfall 2019 18522
Tidningspapper 2011 4416
Tidningspapper 2012 4184
Tidningspapper 2013 3802
Tidningspapper 2014 3346
Tidningspapper 2015 3664
Tidningspapper 2016 2949
Tidningspapper 2017 2413
Tidningspapper 2018 2499
Tidningspapper 2019 2072
Glas 2011 1653
Glas 2012 1504
Glas 2013 1588
Glas 2014 1558
Glas 2015 1620
Glas 2016 1926
Glas 2017 1893
Glas 2018 2200
Glas 2019 2150
Wellpapp/kartong 2011 1494
Wellpapp/kartong 2012 1420
Wellpapp/kartong 2013 1574
Wellpapp/kartong 2014 1651
Wellpapp/kartong 2015 1701
Wellpapp/kartong 2016 1635
Wellpapp/kartong 2017 1326
Wellpapp/kartong 2018 1701
Wellpapp/kartong 2019 1897
Plast 2011 699
Plast 2012 634
Plast 2013 663
Plast 2014 623
Plast 2015 623
Plast 2016 702
Plast 2017 676
Plast 2018 1008
Plast 2019 965
Metall 2011 302
Metall 2012 198
Metall 2013 179
Metall 2014 157
Metall 2015 159
Metall 2016 163
Metall 2017 192
Metall 2018 241
Metall 2019 236
Datakälla: Reko Sundsvall

Kommentar

Under 2016 och 2017 har avfallsmängderna minskat. Skillnaderna mot föregående år återfinns främst inom grovavfall men även mat- och restavfall. Vad gäller den minskade mängden grovavfall är förklaringen sannolikt att mer gått till återbruk än tidigare eftersom större mängder har lämnats till Erikshjälpen jämfört med tidigare år. Under 2018 ökar avfallsmängderna igen men sjunker något under 2019.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00