Hushållsavfall, avfallsfraktioner

Antal ton hushållsavfall per avfallskategori.

Nyckeltalet visar totalt antal ton hushållsavfall i Sundsvall per år. Avfallet är uppdelat i kategorier i enlighet med Sveriges ekokommuners nyckeltal.

Antal ton hushållsavfall per avfallskategori.
Färgruta Kärl-och säckavfall
Färgruta Grovavfall
Färgruta Tidningspapper
Färgruta Glas
Färgruta Wellpapp/kartong
Färgruta Plast
Färgruta Metall
Datakälla: Reko Sundsvall
Trend:Utvecklingen går åt fel håll försämring sedan 2011
Senaste värdet:44646 ton (2019)
Utgångsvärde:42850 ton (2011)

Kommentar

Under 2016 och 2017 har avfallsmängderna minskat. Skillnaderna mot föregående år återfinns främst inom grovavfall men även mat- och restavfall. Vad gäller den minskade mängden grovavfall är förklaringen sannolikt att mer gått till återbruk än tidigare eftersom större mängder har lämnats till Erikshjälpen jämfört med tidigare år. Under 2018 ökar avfallsmängderna igen men sjunker något under 2019.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00