Farligt avfall

Antal ton farligt avfall per år

Nyckeltalet visar insamlat ton farligt avfall per år i Sundsvall, uppdelat på olika fraktioner.

Mätområde Datum Värde
Totalt 2007 2342,7
Totalt 2008 2172,3
Totalt 2009 2106,3
Totalt 2010 2153,2
Totalt 2011 2472,2
Totalt 2012 2163,2
Totalt 2013 2121
Totalt 2014 2378,8
Totalt 2015 2412,6001
Totalt 2016 1731,4
Totalt 2017 1907,7
Totalt 2018 1887,9
Totalt 2019 2077,5
El 2007 1932
El 2008 1708,7
El 2009 1568,9
El 2010 1601,4
El 2011 1863,1
El 2012 1584
El 2013 1448,2
El 2014 1581,3
El 2015 1517,8
El 2016 872,7
El 2017 1081,5
El 2018 1202
El 2019 1229
Kemikalier 2007 269
Kemikalier 2008 280
Kemikalier 2009 209
Kemikalier 2010 277
Kemikalier 2011 300
Kemikalier 2012 238
Kemikalier 2013 272,2
Kemikalier 2014 296,7
Kemikalier 2015 322,8
Kemikalier 2016 237,5
Kemikalier 2017 201,9
Kemikalier 2018 105,2
Kemikalier 2019 173
Asbest 2007 27,6
Asbest 2008 44,6
Asbest 2009 46,7
Asbest 2010 51,4
Asbest 2011 66,8
Asbest 2012 38,8
Asbest 2013 45,4
Asbest 2014 34,6
Asbest 2015 66,1
Asbest 2016 37,1
Asbest 2017 32,1
Asbest 2018 25,3
Asbest 2019 21,5
Impregrerat trä 2007 124
Impregrerat trä 2008 139
Impregrerat trä 2009 211,6
Impregrerat trä 2010 223,4
Impregrerat trä 2011 244,2
Impregrerat trä 2012 302
Impregrerat trä 2013 355,3
Impregrerat trä 2014 466,2
Impregrerat trä 2015 505,9
Impregrerat trä 2016 584,1
Impregrerat trä 2017 592,2
Impregrerat trä 2018 555,4
Impregrerat trä 2019 654
Datakälla: Reko Sundsvall

Kommentar

Det är viktigt att arbeta för ett renare avfall och farligt avfall är den viktigaste fraktionen att samla in. Sedan 2017 har mängden insamlat elavfall ökat eftersom villor fått en box att lägga sin småel i, boxen har tömts under april och oktober samtidigt som de vanliga soporna hämtats.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00