Farligt avfall

Antal ton farligt avfall per år

Nyckeltalet visar insamlat ton farligt avfall per år i Sundsvall, uppdelat på olika fraktioner.

Mätområde Senaste värdet Datum
El 1229 2019
Kemikalier 173 2019
Asbest 21,5 2019
Impregrerat trä 654 2019
Totalt 2077,5 2019
Datakälla: Reko Sundsvall

Kommentar

Det är viktigt att arbeta för ett renare avfall och farligt avfall är den viktigaste fraktionen att samla in. Sedan 2017 har mängden insamlat elavfall ökat eftersom villor fått en box att lägga sin småel i, boxen har tömts under april och oktober samtidigt som de vanliga soporna hämtats.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00