Farligt avfall

Antal ton farligt avfall per år

Nyckeltalet visar insamlat ton farligt avfall per år i Sundsvall, uppdelat på olika fraktioner.

Antal ton farligt avfall per år
Färgruta El
Färgruta Impregrerat trä
Färgruta Kemikalier
Färgruta Asbest
Datakälla: Reko Sundsvall
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2007
Senaste värdet:1731,4 ton (2016)
Utgångsvärde:2342,7 ton (2007)

Kommentar

Det är viktigt att arbeta för ett renare avfall och farligt avfall är den viktigaste fraktionen att samla in. I plockanalyser för 2015 visade det sig vara 0,1 % farligt avfall i hushållsavfallet. Kommuninvånarna är duktiga på att sortera ut det farliga avfallet.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00