Farligt avfall

Antal ton farligt avfall per år

Nyckeltalet visar insamlat ton farligt avfall per år i Sundsvall, uppdelat på olika fraktioner.

Antal ton farligt avfall per år
Färgruta El
Färgruta Impregrerat trä
Färgruta Kemikalier
Färgruta Asbest
Datakälla: Reko Sundsvall
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2007
Senaste värdet:1907,7 ton (2017)
Utgångsvärde:2342,7 ton (2007)

Kommentar

Det är viktigt att arbeta för ett renare avfall och farligt avfall är den viktigaste fraktionen att samla in. Under 2017 har mängden insamlat elavfall ökat eftersom villor fått en box att lägga sin småel i, boxen har tömts under april och oktober samtidigt som de vanliga soporna hämtats. I plockanalyser för 2015 visade det sig vara 0,1 % farligt avfall i hushållsavfallet. Resultatet av en ny plaockanalys väntas under 2018.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00