Du är här: Livsmiljöbarometern » Avfall

Avfall

Hushållsavfall, farligt avfall, matavfall

Vårt sätt att producera och konsumera är en orsak till många av dagens
miljöproblem. Hanteringen av avfall har blivit effektivare men mängden avfall ökar
ständigt. Genom att minska avfall spar vi på energi, minskar utsläpp av växthusgaser och hushåller med jordens ändliga resurser. Den nationella avfallsplanen visar att det är mat, elavfall och textil där ändringar kan få störst effekt ur ett livscykelperspektiv.

Indikatorer

Hushållsavfall, avfallsfraktioner

Indikator Av.1 Antal ton hushållsavfall per avfallskategori.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållförsämring sedan 2011
Senaste värdet: 44646 ton2019

Hushållsavfall, mängd

Indikator Av.2 Hushållsavfall kg per invånare
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2008
Senaste värdet: 423 kg/inv2019

Matavfall

Indikator Av.3 Antal ton insamlat matavfall i Sundsvall per år.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2004
Senaste värdet: 3510 ton2019

Farligt avfall

Indikator Av.4 Antal ton farligt avfall per år
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2007
Senaste värdet: 2077,5 ton2019

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00