Du är här: Livsmiljöbarometern »

Välkommen till Sundsvalls Livsmiljöbarometer!

Med hjälp av Livsmiljöbarometern kan du själv analysera och följa utvecklingen inom olika miljöområden i kommunen. Under länkar till höger på sidan finns också en länk till Sveriges ekokommuners nyckeltal.


Uppföljningar

Avfall

Uppföljning Av Hushållsavfall, farligt avfall, matavfall

Energi

Uppföljning En Energianvändning

Företag och verksamheter

Uppföljning FV Miljöcertifierade skolor, ekologiska livsmedel

Föroreningar

Uppföljning Bensen , kvävedioxid, partiklar, svaveldioxid, växthusgaser, tungmetaller i avloppsslam

Natur

Uppföljning Na Skyddad natur, Strandbad, Ekologiskt odlad åker, miljöranking

Trafik

Uppföljning Tr cyklister, kollektivtrafikresor, miljöbilar

Kontakt

Ansvarig organisation: Koncernstaben

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00