Du är här: Livsmiljöbarometern »

Välkommen till Sundsvalls Livsmiljöbarometer!

Här kan du läsa om tillståndet för miljö och folkhälsa i Sundsvall.

Med hjälp av Livsmiljöbarometern kan du själv analysera och följa utvecklingen inom miljö och folkhälsa i kommunen. Du kan även läsa mer i vår livsmiljöanalys, följ länken under Relaterade sidor här till höger. Där finns också en länk till Sveriges ekokommuners nyckeltal.

Uppföljningar

Avfall

Uppföljning Av Hushållsavfall, farligt avfall, matavfall

Energi

Uppföljning En Energianvändning

Företag och verksamheter

Uppföljning FV Miljöcertifierade skolor, ekologiska livsmedel

Föroreningar

Uppföljning Bensen , kvävedioxid, partiklar, svaveldioxid, växthusgaser, tungmetaller i avloppsslam

Natur

Uppföljning Na Skyddad natur, Strandbad, Ekologiskt odlad åker, miljöranking

Trafik

Uppföljning Tr cyklister, kollektivtrafikresor, miljöbilar

Kontakt

Ansvarig organisation: Koncernstaben

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00